ΚρανιοΙερή

H εκπαίδευση στην ΚρανιοΙερή Θεραπεία του Upledger είναι:

Ευέλικτη

Καθώς υπάρχουν πέντε πρωταρχικά στάδια εκπαίδευσης, το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ΚρανιοΙερή Θεραπεία βασίζεται σε μια σειρά εντατικών σεμιναρίων διάρκειας 4-5 ημερών το καθένα. Μπορείς να κινηθείς από το ένα στάδιο στο επόμενο με τον δικό σου ρυθμό, αφήνοντας χρόνο ανάμεσα στα σεμινάρια (συνήθως τρεις μήνες ή και περισσότερο) για να αφομοιώσεις τις γνώσεις και να τις εφαρμόσεις στην πράξη, για να αναπτύξεις περαιτέρω τις ικανότητές σου στην ψηλάφηση, για να επανεξετάσεις τις σημειώσεις σου από το προηγούμενο σεμινάριο και να διαβάσεις ό,τι είναι απαιτούμενο για το επόμενο σεμινάριο. Δεν υπάρχει πίεση χρόνου ή χρονικός περιορισμός, οπότε εξαρτάται πραγματικά από εσένα να αποφασίσεις ποιός είναι ο καλύτερος δρόμος και ρυθμός στην εκπαίδευσή σου.

Είναι επίσης δυνατό να πάρεις την πιστοποίηση ως θεραπευτής Upledger CST αν δεν έχεις προηγούμενη εκπαίδευση. Θα χρειαστεί πρώτα να ολοκληρώσεις μία σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος στα παραϊατρικά επαγγέλματα. Μετά παρακολουθώντας την Βασική Εκπαίδευση του Upledger μπορείς να δώσεις τις εξετάσεις πιστοποίησης δεδομένου ότι γνωρίζεις την ανατομία, τη φυσιολογία και την παθολογία και έχεις μια κλινική εμπειρία.

Βιωματική

Το πρωταρχικό χαρακτηριστικό των σεμιναρίων μας είναι ότι είναι βιωματικά. Θα γίνουν πολυάριθμες επιδείξεις και ασκήσεις με “τα χέρια μας πάνω σε άλλο άτομο”, αφού έχουν προηγηθεί διαλέξεις ξεκάθαρες και εικονογραφημένες, συνδέοντας έτσι την πρακτική με τη θεωρία. Όλα τα “τουβλάκια” από την κάθε διάλεξη του σεμιναρίου, στο τέλος, ενώνονται μαζί χτίζοντας έναν ολοκληρωμένο “τοίχο” σε μία μορφή που αμέσως μπορείτε να την ενσωματώσετε στην πρακτική σας. Όσοι απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό εμβάθυνσης τεχνικά και πιο πολλές λεπτομέρειες θα ανατρέξουν στα βιβλία και στην ερευνητική εργασία αλλά εμείς δίνουμε έμφαση στο ότι σκοπός των σεμιναρίων είναι να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν μια ανθρωποκεντρική θεραπευτική προσέγγιση.

Πρακτική

Σε κάθε σεμινάριο θα σας δοθεί ένας εμπεριστατωμένος οδηγός μελέτης με το υλικό του σεμιναρίου όπου θα μπορέσετε να γράψετε τις δικές σας σημειώσεις. Το υλικό κάθε σεμιναρίου έχει γραφτεί και οργανωθεί από τον ίδιο τον Δρ. Τζον Απλέτζερ. Επίσης υπάρχουν διαθέσιμα και τα βιβλία του που παρέχουν ένα περιβάλλον λεπτομερούς ανατομίας, φυσιολογίας και έρευνας, που θα σε βοηθήσουν στο σεμινάριο καθώς περιγράφουν αναλυτικά κάθε τεχνική. Αν κάτι έχει αλλάξει από τότε που γράφτηκε στο βιβλίο θα σας ειπωθεί πολύ ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια του μαθήματος (ή στις ομάδες μελέτης).

Υψηλής Ποιότητας

Ένας Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής του Ινστιτούτου Upledger θα διδάξει και θα διευθύνει το σεμινάριο. Όλοι οι εκπαιδευτές μας έχουν περάσει από μια ενδελεχή εκπαίδευση που περιλαμβάνει πρόγραμμα προετοιμασίας, εξάσκηση σε διαλέξεις και χρόνο που πρέπει να περάσεις μαζί με άλλους εκπαιδευτές. Είναι επίσης έμπειροι και εν ενεργεία επαγγελματίες θεραπευτές υγείας.

Τα σημερινά πρότυπα διδασκαλίας έχουν δοκιμαστεί πάνω από 25 χρόνια σε ομάδες με διαφορές στη θεραπευτική προσέγγιση και με διαφορετική εμπειρία, από όλον τον κόσμο. Το Ινστιτούτο έχει έναν Υπεύθυνο για κάθε ξεχωριστό σεμινάριο που εργάζεται με όλους τους εκπαιδευτές σε όλο τον κόσμο που διδάσκουν αυτό το σεμινάριο με σκοπό να διατηρήσουν σταθερότητα, συνεργασία και δέσμευση με τις αρχές της εργασίας και της διδασκαλίας του Δρ. Τζον.

και δική σου ευθύνη

Το τελευταίο αλλά πολύ βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι η πρακτική. Κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να σε στηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε την πρόοδο σου σε κάθε στάδιο, μέσα από την δικτύωση με άλλους ανθρώπους, με τις ομάδες μελέτης, με ευκαιρίες που σου δίνονται να εργαστείς με άλλους πιστοποιημένους θεραπευτές, με τη δυνατότητα που σου δίνεται μετά το “SER1 – ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση 1” να έρθεις σε ένα σεμινάριο και να είσαι βοηθός εκπαιδευτή… Αλλά τίποτα δε συγκρίνεται με το να χρησιμοποιείς θεραπευτικά τα χέρια σου!

ΚρανιοΙερή Θεραπεία 1 – Επίπεδο 1

Κανονική τιμή: 800 ευρώ
Εarly bird εγγραφή: 690 ευρώ

16-19 Φεβρουαρίου 2023, Ηράκλειο Κρήτης

Το Πρώτο Επίπεδο

Στο Σεμινάριο “ΚρανιοΙερή Θεραπεία 1 – CS1” παρουσιάζεται η βάση για να μάθει κάποιος να ψηλαφίζει και να εργάζεται με το KρανιοIερό σύστημα. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο για την θεραπεία είναι να μπορεί κάποιος να νιώθει τον ΚρανιοΙερό Ρυθμό και να τον χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση του σώματος αλλά και στην εφαρμογή των τεχνικών αποτελεσματικά.

Στόχοι


Θα νιώσετε τον ΚρανιοΙερό Ρυθμό και θα μάθετε να τον χρησιμοποιείτε ως μέσο αξιολόγησης

Θα εκτιμήσετε τις ανατομικές ιδιαιτερότητες τομέων του κρανίου, τις κρανιακές ραφές και το οριζόντιο και κατακόρυφο μεμβρανώδες σύστημα εντός του κρανίου.

Θα μάθετε γιατί η θεραπεία στον μηνιγγικό σάκο έχει μια θετική επίδραση που μεταφέρεται σε όλο το σώμα.

Θα κατανοήσετε την περιτονία ως ένα ενιαίο σύστημα του σώματος, τα ελαστικά-κολλώδη χαρακτηριστικά των ιστών και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε την αιτία του προβλήματος.

Θα μάθετε τι είναι ένα σημείο ηρεμίας, πώς και πότε να προκαλείτε ένα σημείο ηρεμίας καθώς και την τεχνική CV-4

Θα μάθετε πώς και πότε να χρησιμοποιείτε τις τεχνικές «κατεύθυνσης ενέργειας»

 
Τι είναι το Πρωτόκολλο 10 βημάτων;

Ο Dr Upledger και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο για να ξεκινήσει κανείς να χρησιμοποιεί τη γνώση της ΚρανιοΙερής Θεραπείας. Για αυτό και δημιούργησαν αυτό που λέμε πρωτόκολλο των 10 βημάτων.

Τεχνικές στο Σώμα
Οι τεχνικές των 10-βημάτων απευθύνονται στα οστά και στην περιτονία του σώματος. Περιλαμβάνουν μεθόδους θεραπείας για τα εγκάρσια διαφράγματα: το Πυελικό & Αναπνευστικό Διάφραγμα, τη Θωρακική Είσοδο, το Υοειδές και την Κρανιακή βάση.

Τεχνικές στο Κρανίο
Επίσης τεχνικές για τα οστά του θόλου του κρανίου όπως είναι η ανύψωση του μετωπιαίου οστού, η ανύψηση και αποσυμπίεση των βρεγματικών, η συμπίεση – αποσυμπίεση του σφηνοειδούς οστού, η κινητοποίηση των κροταφικών οστών με την περίφημη έλξη μέσα από τα αυτιά.

Τελικές Πινελιές
Θα πρέπει επίσης να δώσουμε προσοχή στην αξιολόγηση του μηνιγγικού σάκου και την θεραπεία του. Τελευταία και πολύ σημαντική η τεχνική για την αποσυμπίεση της Κροταφογναθικής Άρθρωση (TMJ).

Τι θα μπορώ να κάνω αφού ολοκληρώσω το CS1
Με το σεμινάριο CS1 μπορείτε να αναπτύξετε περισσότερο την ικανότητα ψηλάφησης του ΚρανιοΙερού Ρυθμού αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε αμέσως συνεδρίες με θαυμάσια αποτελέσματα στους πελάτες σας.

Απαραίτητο Διάβασμα:
Το βιβλίο του John E. Upledger “Εσύ και ο Γιατρός μέσα σου” περιγράφει πώς ανακάλυψε τη μέθοδο της ΚρανιοΙερής Θεραπείας και πολλές από τις βασικές εφαρμογές της.

Xώρος Διεξαγωγής

5 elements
Λουκά Πετράκη 17, Όαση-Μασταμπάς, Hράκλειο

Εκπαιδευτής
Κυριάκος Καραμπατζιάκης, OT, CST-D

Ώρες:
9.00-17:00 για την 1η-3η ημέρα
9:00 – 15:30 την τελευταία ημέρα

 
Εγγραφές:

Κανονική τιμή: 800 ευρώ

Εarly bird εγγραφή: 690 ευρώ

Για την προκαταβολή 200 ευρω χρησιμοποιείστε την Τράπεζα Πειραιώς

ΙΒΑΝ: GR11 0172 0720 0050 7208 7357 367

Δικαιούχος: ERGOTHERAPEIA IKE

ή τον παρακάτω σύνδεσμο για πληρωμή με κάρτα

https://pay.vivawallet.com/upledger-institute-gr

 
Upledger & Barral Institute Greece & Cyprus
Director
Tel: +302155356688   Mob: +306948079564
 
Σημείωση : Η ΚρανοΙερή Θεραπεία είναι Συμπληρωματικό Θεραπευτικό Σύστημα
Σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται από Ευρωπαϊκούς φορείς, ως συμπληρωματικά θεραπευτικά συστήματα προσδιορίζονται τα μη αυτοτελή, μη ιατρικά συστήματα, τα οποία μπορούν να υπάρξουν ως συμπληρωματικά μιας άλλης αυτόνομης θεραπείας, και στα οποία δεν ανήκει η δικαιοδοσία της διάγνωσης ή της ιατρικής ευθύνης, ως εκ τούτου είναι δυνατό να ασκούνται από μη γιατρούς.

 

Παρακαλώ  επικοινωνήστε  με  την  γραμματεία  μας,  για  να  ενημερωθείτε  για  τις  ημερομηνίες τις  ώρες και το κόστος  .

Comments are closed.