ΚρανιοΙερή

H εκπαίδευση στην ΚρανιοΙερή Θεραπεία του Upledger είναι:

Ευέλικτη

Καθώς υπάρχουν πέντε πρωταρχικά στάδια εκπαίδευσης, το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ΚρανιοΙερή Θεραπεία βασίζεται σε μια σειρά εντατικών σεμιναρίων διάρκειας 4-5 ημερών το καθένα. Μπορείς να κινηθείς από το ένα στάδιο στο επόμενο με τον δικό σου ρυθμό, αφήνοντας χρόνο ανάμεσα στα σεμινάρια (συνήθως τρεις μήνες ή και περισσότερο) για να αφομοιώσεις τις γνώσεις και να τις εφαρμόσεις στην πράξη, για να αναπτύξεις περαιτέρω τις ικανότητές σου στην ψηλάφηση, για να επανεξετάσεις τις σημειώσεις σου από το προηγούμενο σεμινάριο και να διαβάσεις ό,τι είναι απαιτούμενο για το επόμενο σεμινάριο. Δεν υπάρχει πίεση χρόνου ή χρονικός περιορισμός, οπότε εξαρτάται πραγματικά από εσένα να αποφασίσεις ποιός είναι ο καλύτερος δρόμος και ρυθμός στην εκπαίδευσή σου.

Είναι επίσης δυνατό να πάρεις την πιστοποίηση ως θεραπευτής Upledger CST αν δεν έχεις προηγούμενη εκπαίδευση. Θα χρειαστεί πρώτα να ολοκληρώσεις μία σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος στα παραϊατρικά επαγγέλματα. Μετά παρακολουθώντας την Βασική Εκπαίδευση του Upledger μπορείς να δώσεις τις εξετάσεις πιστοποίησης δεδομένου ότι γνωρίζεις την ανατομία, τη φυσιολογία και την παθολογία και έχεις μια κλινική εμπειρία.

Βιωματική

Το πρωταρχικό χαρακτηριστικό των σεμιναρίων μας είναι ότι είναι βιωματικά. Θα γίνουν πολυάριθμες επιδείξεις και ασκήσεις με “τα χέρια μας πάνω σε άλλο άτομο”, αφού έχουν προηγηθεί διαλέξεις ξεκάθαρες και εικονογραφημένες, συνδέοντας έτσι την πρακτική με τη θεωρία. Όλα τα “τουβλάκια” από την κάθε διάλεξη του σεμιναρίου, στο τέλος, ενώνονται μαζί χτίζοντας έναν ολοκληρωμένο “τοίχο” σε μία μορφή που αμέσως μπορείτε να την ενσωματώσετε στην πρακτική σας. Όσοι απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό εμβάθυνσης τεχνικά και πιο πολλές λεπτομέρειες θα ανατρέξουν στα βιβλία και στην ερευνητική εργασία αλλά εμείς δίνουμε έμφαση στο ότι σκοπός των σεμιναρίων είναι να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν μια ανθρωποκεντρική θεραπευτική προσέγγιση.

Πρακτική

Σε κάθε σεμινάριο θα σας δοθεί ένας εμπεριστατωμένος οδηγός μελέτης με το υλικό του σεμιναρίου όπου θα μπορέσετε να γράψετε τις δικές σας σημειώσεις. Το υλικό κάθε σεμιναρίου έχει γραφτεί και οργανωθεί από τον ίδιο τον Δρ. Τζον Απλέτζερ. Επίσης υπάρχουν διαθέσιμα και τα βιβλία του που παρέχουν ένα περιβάλλον λεπτομερούς ανατομίας, φυσιολογίας και έρευνας, που θα σε βοηθήσουν στο σεμινάριο καθώς περιγράφουν αναλυτικά κάθε τεχνική. Αν κάτι έχει αλλάξει από τότε που γράφτηκε στο βιβλίο θα σας ειπωθεί πολύ ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια του μαθήματος (ή στις ομάδες μελέτης).

Υψηλής Ποιότητας

Ένας Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής του Ινστιτούτου Upledger θα διδάξει και θα διευθύνει το σεμινάριο. Όλοι οι εκπαιδευτές μας έχουν περάσει από μια ενδελεχή εκπαίδευση που περιλαμβάνει πρόγραμμα προετοιμασίας, εξάσκηση σε διαλέξεις και χρόνο που πρέπει να περάσεις μαζί με άλλους εκπαιδευτές. Είναι επίσης έμπειροι και εν ενεργεία επαγγελματίες θεραπευτές υγείας.

Τα σημερινά πρότυπα διδασκαλίας έχουν δοκιμαστεί πάνω από 25 χρόνια σε ομάδες με διαφορές στη θεραπευτική προσέγγιση και με διαφορετική εμπειρία, από όλον τον κόσμο. Το Ινστιτούτο έχει έναν Υπεύθυνο για κάθε ξεχωριστό σεμινάριο που εργάζεται με όλους τους εκπαιδευτές σε όλο τον κόσμο που διδάσκουν αυτό το σεμινάριο με σκοπό να διατηρήσουν σταθερότητα, συνεργασία και δέσμευση με τις αρχές της εργασίας και της διδασκαλίας του Δρ. Τζον.

και δική σου ευθύνη

Το τελευταίο αλλά πολύ βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι η πρακτική. Κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να σε στηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε την πρόοδο σου σε κάθε στάδιο, μέσα από την δικτύωση με άλλους ανθρώπους, με τις ομάδες μελέτης, με ευκαιρίες που σου δίνονται να εργαστείς με άλλους πιστοποιημένους θεραπευτές, με τη δυνατότητα που σου δίνεται μετά το “SER1 – ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση 1” να έρθεις σε ένα σεμινάριο και να είσαι βοηθός εκπαιδευτή… Αλλά τίποτα δε συγκρίνεται με το να χρησιμοποιείς θεραπευτικά τα χέρια σου!

ΚρανιοΙερή Θεραπεία 1 – Επίπεδο 1

Κανονική τιμή: 720 ευρώ
30/5 μέχρι τις  02/06 – 2024

Ηράκλειο Κρήτης

 

Το Πρώτο Επίπεδο

Στο Σεμινάριο “ΚρανιοΙερή Θεραπεία 1 – CS1” παρουσιάζεται η βάση για να μάθει κάποιος να ψηλαφίζει και να εργάζεται με το KρανιοIερό σύστημα. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο για την θεραπεία είναι να μπορεί κάποιος να νιώθει τον ΚρανιοΙερό Ρυθμό και να τον χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση του σώματος αλλά και στην εφαρμογή των τεχνικών αποτελεσματικά.

Στόχοι:

Θα νιώσετε τον ΚρανιοΙερό Ρυθμό και θα μάθετε να τον χρησιμοποιείτε ως μέσο αξιολόγησης

Θα εκτιμήσετε τις ανατομικές ιδιαιτερότητες τομέων του κρανίου, τις κρανιακές ραφές και το οριζόντιο και κατακόρυφο μεμβρανώδες σύστημα εντός του κρανίου.

Θα μάθετε γιατί η θεραπεία στον μηνιγγικό σάκο έχει μια θετική επίδραση που μεταφέρεται σε όλο το σώμα.

Θα κατανοήσετε την περιτονία ως ένα ενιαίο σύστημα του σώματος, τα ελαστικά-κολλώδη χαρακτηριστικά των ιστών και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε την αιτία του προβλήματος.

Θα μάθετε τι είναι ένα σημείο ηρεμίας, πώς και πότε να προκαλείτε ένα σημείο ηρεμίας καθώς και την τεχνική CV-4

Θα μάθετε πώς και πότε να χρησιμοποιείτε τις τεχνικές «κατεύθυνσης ενέργειας»

 

Τι είναι το Πρωτόκολλο 10 βημάτων;

Ο Dr Upledger και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο για να ξεκινήσει κανείς να χρησιμοποιεί τη γνώση της ΚρανιοΙερής Θεραπείας. Για αυτό και δημιούργησαν αυτό που λέμε πρωτόκολλο των 10 βημάτων.

Τεχνικές στο Σώμα
Οι τεχνικές των 10-βημάτων απευθύνονται στα οστά και στην περιτονία του σώματος. Περιλαμβάνουν μεθόδους θεραπείας για τα εγκάρσια διαφράγματα: το Πυελικό & Αναπνευστικό Διάφραγμα, τη Θωρακική Είσοδο, το Υοειδές και την Κρανιακή βάση.

Τεχνικές στο Κρανίο
Επίσης τεχνικές για τα οστά του θόλου του κρανίου όπως είναι η ανύψωση του μετωπιαίου οστού, η ανύψηση και αποσυμπίεση των βρεγματικών, η συμπίεση – αποσυμπίεση του σφηνοειδούς οστού, η κινητοποίηση των κροταφικών οστών με την περίφημη έλξη μέσα από τα αυτιά.

Τελικές Πινελιές
Θα πρέπει επίσης να δώσουμε προσοχή στην αξιολόγηση του μηνιγγικού σάκου και την θεραπεία του. Τελευταία και πολύ σημαντική η τεχνική για την αποσυμπίεση της Κροταφογναθικής Άρθρωση (TMJ).

Τι θα μπορώ να κάνω αφού ολοκληρώσω το CS1

Με το σεμινάριο CS1 μπορείτε να αναπτύξετε περισσότερο την ικανότητα ψηλάφησης του ΚρανιοΙερού Ρυθμού αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε αμέσως συνεδρίες με θαυμάσια αποτελέσματα στους πελάτες σας.

Απαραίτητο Διάβασμα:
Το βιβλίο του John E. Upledger “Εσύ και ο Γιατρός μέσα σου” περιγράφει πώς ανακάλυψε τη μέθοδο της ΚρανιοΙερής Θεραπείας και πολλές από τις βασικές εφαρμογές της.

Τα κεφάλαια 1-7 από το βιβλίο του John E. Upledger “ΚρανιοΙερή Θεραπεία”. Περιγράφει όλες τις τεχνικές για την ύλη του επιπέδου CS1. Η μετάφραση στα ελληνικά θα είναι διαθέσιμη μέσα στο Νοέμβριο του 2022. Κάντε την προπαραγγελία σας για να λάβετε πρώτοι το αντίτυπο της πρώτης έκδοσης!

Xώρος Διεξαγωγής

5 elements
Λουκά Πετράκη 17, Όαση-Μασταμπάς, Hράκλειο
Εκπαιδευτής
Κυριάκος Καραμπατζιάκης, OT, CST-D

Ώρες:
9.00-17:00 για την 1η-3η ημέρα
9:00 – 15:30 την τελευταία ημέρα

 
Εγγραφές:
 

Για την προκαταβολή 200 ευρω χρησιμοποιείστε την Τράπεζα Πειραιώς

ΙΒΑΝ: GR11 0172 0720 0050 7208 7357 367

Δικαιούχος: ERGOTHERAPEIA IKE

ή τον παρακάτω σύνδεσμο για πληρωμή με κάρτα

https://pay.vivawallet.com/upledger-institute-gr

 
Upledger & Barral Institute Greece & Cyprus
Director
Tel: +302155356688   Mob: +306948079564
 
Σημείωση : Η ΚρανοΙερή Θεραπεία είναι Συμπληρωματικό Θεραπευτικό Σύστημα
Σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται από Ευρωπαϊκούς φορείς, ως συμπληρωματικά θεραπευτικά συστήματα προσδιορίζονται τα μη αυτοτελή, μη ιατρικά συστήματα, τα οποία μπορούν να υπάρξουν ως συμπληρωματικά μιας άλλης αυτόνομης θεραπείας, και στα οποία δεν ανήκει η δικαιοδοσία της διάγνωσης ή της ιατρικής ευθύνης, ως εκ τούτου είναι δυνατό να ασκούνται από μη γιατρούς.

 

Παρακαλώ  επικοινωνήστε  με  την  γραμματεία  μας,  για  να  ενημερωθείτε  για  τις  ημερομηνίες τις  ώρες και το κόστος  .

Comments are closed.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings