Σύστημα Βελονισμού 5 στοιχείων – 5elements Acupuncture in Greek and English

Κλασικό Σύστημα Βελονισμού 5 στοιχείων

Το σεμινάριο διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα με μετάφραση στα Ελληνικά.
The seminar will be in English language with translation in Greek.
 
Ελάτε μαζί μας για μια εξερεύνηση εμβριθούς ομορφιάς, σοφίας και εφαρμογής του Κλασικού Βελονισμού 5 Στοιχείων.
Προσφέρουμε μια δυναμική εκπαίδευση για φοιτητές και επαγγελματίες της Ανατολικής Ιατρικής, ενθουσιώδεις με την εκμάθηση ενός συστήματος που αγγίζει την ίδια την ουσία του ασθενούς ως μοναδικού ανθρώπου.
Το σεμινάριο θα είναι στην Αγγλική γλώσσα με μετάφραση στα Ελληνικά.
 
Το σεμινάριο βασίζεται σε πρακτική άσκηση, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να κατανοήσουν και να εξασκήσουν τις διαγνωστικές δεξιότητες της Κινεζικής Ιατρικής του < βλέπω, ακούω/μυρίζω, νιώθω και ρωτώ> :
o τη λήψη παλμών,
o τη διάγνωση με χρωματικό ήχο, οσμή και συναίσθημα,
o τις τεχνικές βελόνας και moxibustion,
o την ακριβή θέση σημείου βελονισμού,
o τη σημασία της σύνδεσης ασθενούς – ιατρού/ θεραπευτή,
o τη διάγνωση ασθένειας σε επίπεδο σώματος, νου και πνεύματος.
 
O Mark Gessler Lic.Ac. σπούδασε με τον καθηγητή JR Worsley, παγκοσμίως αναγνωρισμένος Δάσκαλος Βελονισμού των 5 Στοιχείων στη Δύση. Είναι βελονιστής. με 25 χρόνια εμπειρία στο πεδίο, ασκώντας την πρακτική των 5 Στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ινδία και στην Ελλάδα. Σήμερα διδάσκει και ασκεί την πρακτική στην Αθήνα, Ελλάδα.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που είδη έχουν κάποια γνώση του Βελονισμού και της Κινέζικης Παραδοσιακής Ιατρικής .
Ο σκοπός μας, σε κάθε μια διδακτική ενότητα, είναι να προσφέρουμε στο σπουδαστή μια ολοκληρωμένη γνώση, με θεωρητικά μαθήματα και με πρακτική εξάσκηση στον χώρο της σχολής μας .
 
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα, (ένα σχεδόν κάθε μήνα), διάρκειας 10 ωρών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι σπουδαστές καθώς και όσοι κατοικούν εκτός Ηρακλείου.
Τα τμήματα είναι ολιγομελής και η σχολή μας τηρεί όλους τους κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας.
 

Διάρκεια:
Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10:00 με 16:00.

Η Συνολική διάρκεια  είναι 10 Συναντήσεις με 100 ώρες Θεωρίας και Πρακτικής.
 

29-30/10 

03-04/12      

14-15/01       

04-05/02      

25-26/02  

25-26/03       

22-23/04      

13-14/05      

03-04/06  

24-25/06      

ΔIAΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  10 συναντήσεις  (10:00 – 16:00). Συνολικά 140 εκπαιδευτικές ώρες
Κόστος : 1550 ευρώ ( 155 ευρώ κάθε συνάντηση )

Προσφορά “early bird” για δήλωση συμμέτοχης 1 μήνα πριν την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Έκπτωση 10%  και συνολικό κόστος 1400 ευρώ . ( 140 ευρώ κάθε συνάντηση )

Έκπτωση 15% σε Όλα τα Σεμινάρια μας, σε μακροχρόνια  Ανέργους και στους Μαθητές έως και 25 ετών .
Κόστος 1550 ευρώ – 15% = 1300 ευρώ ( 130 ευρώ κάθε συνάντηση )
 
The seminar will be practice-based.
The seminar will be in English language with translation in Greek.
We offer a dynamic training for students and practitioners of Oriental Medicine who are passionate about learning a system of medicine that reaches to the very essence of the patient as a unique human being.
Τhat delves into the profound beauty, wisdom and application of Classical 5 Element Acupuncture.
 
To learn how to treat the cause of the disease not just the symptoms and understand the reality that each individual person who comes to us for help is a unique human being in nature.
Rediscover our innate senses of ‘to see, to hear/ smell, to feel and to ask’ – the fundamental diagnostic skills of Chinese Medicine.
 
Topics for Seminar
The Causative Factor of disease.
Pulse taking practice
Re-awakening our senses. Color,Sound, Odor and Emotion.
The importance of Rapport. .
Needle technique. .
Moxabustion technique. .
Acupuncture point location.
The Traditional Diagnosis/Case History.
 
About Mark Gessler Lic.Ac. studied with Professor JR Worsley, a world-renowned 5-Element Acupuncture Instructor in the West. Mark is an acupuncturist. with 25 years of experience in the field. He has practiced in the United Kingdom, India and Greece. Today he teaches and practices in Athens, Greece.
 
The seminar is aimed at people who have some knowledge of Acupuncture and Chinese Traditional Medicine.
Our purpose, in each teaching unit, is to offer the student a complete knowledge, with theoretical lessons and practical training in our school.
 

The courses will take place on weekends, (one almost every month), lasting 10 hours, in order to facilitate working students as well as those who live outside of Heraklion.

Classes are small and our faculty adheres to all Health and Safety regulations.

DURATION OF STUDY: 10 meetings (10:00 – 16:00). Every Saturday and Sunday

A total of 140 teaching hours of Theory and Practice.

Cost: 1550 euros (155 euros each meeting)

“Early bird” offer for registration 1 month before the scheduled date of the seminar.

10% discount and a total cost of 1400 euros. (140 euros each meeting)

15% discount on all our Seminars, for long-term unemployed and students up to 25 years old.

Cost : 1550 euros – 15% = 1300 euros (130 euros each meeting)

Σημείωση : Το σύστημα Βελονισμού 5 στοιχείων είναι Συμπληρωματικό Θεραπευτικό Σύστημα
Σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται από Ευρωπαϊκούς φορείς, ως συμπληρωματικά θεραπευτικά συστήματα προσδιορίζονται τα μη αυτοτελή, μη ιατρικά συστήματα, τα οποία μπορούν να υπάρξουν ως συμπληρωματικά μιας άλλης αυτόνομης θεραπείας, και στα οποία δεν ανήκει η δικαιοδοσία της διάγνωσης ή της ιατρικής ευθύνης, ως εκ τούτου είναι δυνατό να ασκούνται από μη γιατρούς.
 

Παρακαλώ  επικοινωνήστε  με  την  γραμματεία  μας,  για  να  ενημερωθείτε  για  τις  ημερομηνίες τις  ώρες και το κόστος  .

Comments are closed.