Βελονισμός Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική Π.Κ.Ι

Βελονισμός (Acupuncture)

Πρόκειται για μία πανάρχαια θεραπευτική μεθοδολογία, η οποία χρησιμοποιείται και σήμερα. Έχει τις ρίζες της στην αρχαία Κίνα και στηρίζεται στην παρατήρηση ότι στη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος σημαντικό ρόλο παίζουν μερικοί ενεργειακοί δρόμοι που στο βελονισμό ονομάζονται «μεσημβρινοί». Στη διαδρομή αυτών των μεσηβριμών υπάρχουν σημεία στα οποία, επεμβαίνοντας με μηχανικό ερεθισμό (στην περίπτωση του βελονισμού εισάγονται βελόνες από το δέρμα σε διαφορετικό βάθος κάθε φορά), βελτιώνουμε τη διαταραγμένη ροή της ενέργειας επιτυγχάνοντας το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Οι Κινέζοι υποστηρίζουν ότι ο ΧΟΑΝΓΚ ΤΙ  ή ΚΙΤΡΙΝΟΣ  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ είναι και ο εμπνευστής του βελονισμού. Μάλιστα, ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ θεωρείται και ο συγγραφέας του πρώτου βιβλίου για την Ιατρική και τον Βελονισμό (ΝΕΙ  ΤΖΙΝΓΚ, ΣΟ ΟΥΕΝ, ΛΙΝΓΚ ΣΟΥ).

Η τόσο μεγάλη διάδοση του Βελονισμού σήμερα ανά τον κόσμο οφείλεται στην πολιτιστική  επανάσταση του Μάο και στους «ξυπόλυτους γιατρούς».

Δικαιούται κάποιος ο οποίος δεν έχει ειδικές γνώσεις για το ανθρώπινο σώμα να μάθει βελονισμό;

Οι «ξυπόλυτοι γιατροί», μέσα από τους οποίους μάθαμε τον Βελονισμό στην Δύση ήταν ακριβώς τέτοιοι άνθρωποι. Άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με την Ιατρική ή την θεραπευτική κι όμως εκπλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τον θεραπευτικό τους ρόλο.

Δικαιούται κάποιος  ο οποίος δεν είναι γιατρός ν’ ασκήσει βελονισμό;

Στην Ελλάδα είναι διαδεδομένη η αντίληψη ότι μόνο οι γιατροί μπορούν να ασκούν τον Βελονισμό. Η αντίληψη αυτή έχει επιφέρει μια ιατρικοποίηση του Βελονισμού, γεγονός που καθυστερεί την ουσιαστική διάδοσή του. Αν αναλογιστούμε ότι οι Κινέζοι που μας διδάσκουν τον Βελονισμό δεν είναι γιατροί (με τη Δυτική έννοια του όρου) και ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και της  Αμερικής ο Βελονισμός ασκείται νόμιμα από μη γιατρούς θεραπευτές, τότε σημαίνει ότι ήρθε η ώρα αυτή η αντίληψη ν’ αλλάξει και στην Ελλάδα

Η εκπαίδευση στον Κινέζικο Βελονισμό διαρκεί 3 έτη (Α κύκλος, Β κύκλος, και Γ κύκλος) . Ο Γ κύκλος είναι ανοιχτός σε όλους γιατί περιλαμβάνει αυτοτελειίς ενότητες που μπορεί οποιοσδήποτε να παρακολουθήσει, με την προϋπόθεση να εχει παρακολουθήσει τις 3 πρώτες συναντήσεις του  Ά κύκλου, που αναφερονται  στη Βασική Θεωρία της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής Π.Κ.Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ :

Ά Κύκλος :

– Βασική Θεωρία Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής

– Yin Yang και 5 Στοιχεία

– Θεωρία Μεσημβρινών και κλάδων

– Θεωρία σημείων βελονισμού

– Αναλυτική περιγραφή Μεσημβρινών και κλάδων

– Αναλυτική περιγραφή σημείων βελονισμού

Έναρξη: 

Κάθε Σάββατο στις 10:00 – 16:00 και κάθε Κυριακή 10:00 – 16:00 στο 5 Elements

Σε συνεργασία με την Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής & Κινέζικης Ιατρικής.

 

A ΕΤΟΣ

30/09-01/10   Βελονισμός  Βασική θεωρία

28-29/10         Βελονισμός  Βασική θεωρία

09-10/12         Βελονισμός  Βασική θεωρία

20-21/01         Βελονισμός  Βασική θεωρία

17-18/02         Βελονισμός ΠΝ-Π.Ε

16-17/03         Βελονισμός ΣΤ-ΣΠΛ

13-14/04         Βελονισμός ΣΤ-ΣΠΛ 

11-12/05         Βελονισμός Κ-Λ.Ε      

01-02/06         Βελονισμός Ο.Κ-Ν  

15-16/06         Βελονισμός Ο.Κ-Ν

07-08/07         Βελονισμός Α Χ.Κ- Η   

Μίνιμουν 4 συμμετοχές για να ξεκινήσει νέο τμήμα διδασκαλίας  .

ΔIAΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Διάρκεια Α’ κύκλου 11 συναντήσεις  (10:00 – 16:00). Συνολικά 154 εκπαιδευτικές ώρες
Κόστος : 1760 ευρώ ( 160 ευρώ κάθε συνάντηση )

Προσφορά “early bird” για δήλωση συμμέτοχης 1 μήνα πριν την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Έκπτωση 10% συνολικό κόστος 1590 ευρώ . ( 145 ευρώ κάθε συνάντηση )

Έκπτωση 15% σε Όλα τα Σεμινάρια μας, σε μακροχρόνια  Ανέργους και στους Μαθητές έως και 25 ετών .
Κόστος 1485 ευρώ ( 135 ευρώ κάθε συνάντηση )

 

΄Β Κύκλος :

– Βελονισμός με βάση την θεωρία ZANG – FU οργάνων

– Θεραπευτικές εφαρμογές (Πρωτόκολλα Θεραπείας) σε όλο το φάσμα των παθήσεων

– Παρακολούθηση σε θεραπευτήριο – Πρακτική

Η συναντήσεις του B’ κύκλου γίνονται ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα. Το κάθε Σαββατοκύριακο περιλάμβανει μια αυτοτελή ενότητα και μπορεί να την παρακολουθήσουν θεραπευτές που ήδη εφαρμόζουν τον  βελονισμό.

Κάθε Σάββατο στις 10:00 – 16:00 και κάθε Κυριακή 10:00 – 16:00 στο 5 Elements

Σε συνεργασία με την Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής & Κινέζικης Ιατρικής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι εισηγητές της Ακαδημίας για τη φετινή χρονιά .

Β ΕΤΟΣ

16-17/09    Βελονισμός Β Χ.Κ-Η

07-08/10    Βελονισμός Β ΠΕΡ-Τ.Θ

28-29/10    Βελονισμός zang- fu

25-26/11    Βελονισμός Ψηλάφηση Μεσημβρινών

16-17/12    Βελονισμός Ρεν – Ντου + Παράδοξοι

10-11/02    Βελονισμός Διάγνωση -γλώσσα  

02-03-03    Βελονισμός Διάγνωση -γλώσσα

06-07/04    Βελονισμός  Διάγνωση-σφυγμός 

27-28/04    Βελονισμός  Διάγνωση-σφυγμός 

18-19/05    Βελονισμός Διάγνωση

15-16/06    Εξετάσεις

 

ΔIAΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
Διάρκεια Β’ κύκλου 11 συναντήσεις  (10:00 – 16:00). Συνολικά 154 εκπαιδευτικές ώρες
Κόστος : 1760 ευρώ ( 160 ευρώ κάθε συνάντηση )

Προσφορά “early bird” για δήλωση συμμέτοχης 1 μήνα πριν την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Έκπτωση 10% κόστος 1590 ευρώ . ( 145 ευρώ κάθε συνάντηση )

Έκπτωση 15% σε Όλα τα Σεμινάρια μας, σε μακροχρόνια Ανέργους και στους Μαθητές έως και 25 ετών .
Κόστος 1485 ευρώ ( 135 ευρώ κάθε συνάντηση )
 
 

΄Γ Κύκλος : 

Γ ΕΤΟΣ

23-24/09   Βελονισμός  Πεπτικό 

28-29/10   Βελονισμός  zang – fu

25-26/11   Βελονισμός  Ψηλάφηση Μεσημβρινών

09-10/12   Βελονισμός  Balance Method

13-14/01   Βελονισμός  Balance Method

17-18/02   Βελονισμός  Balance Method

09-10/03   Βελονισμός  Balance Method

06-07/04   Βελονισμός  Διάγνωση – σφυγμος

27-28/04   Βελονισμός  Διάγνωση -σφυγμός 

18-19/05    Διάγνωση 

15-16/06    Εξετάσεις

 

 
ΔIAΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
Διάρκεια Γ’ κύκλου 11 συναντήσεις  (10:00 – 16:00). Συνολικά 154 εκπαιδευτικές ώρες
Κόστος : 1760 ευρώ ( 160 ευρώ κάθε συνάντηση )

Προσφορά “early bird” για δήλωση συμμέτοχης 1 μήνα πριν την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Έκπτωση 10%  κόστος 1590 ευρώ . ( 145 ευρώ κάθε συνάντηση )

Έκπτωση 15% σε Όλα τα Σεμινάρια μας, σε μακροχρόνια  Ανέργους και στους Μαθητές έως και 25 ετών .
Κόστος 1485 ευρώ ( 135 ευρώ κάθε συνάντηση )
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  3 ΕΤΗ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ  : 462  ώρες .

 

Έξτρα ενότητες του Βελονισμού που θα διδάξουμε μέσα στο 2023-24 !

Κάθε χρόνο επιλέγουμε κάποιες από τις έξτρα ενότητες για να διδάξουμε στα πλαίσια του Γ έτους του Βελονισμού. Οι οποίες είναι οι παρακάτω:
  • Balance method

Κάθε Σάββατο στις 10:00 – 17:00 και κάθε Κυριακή 10:00 – 17:00 .
Διάρκεια : 42 ώρες

  • Master tung 

Κάθε Σάββατο στις 10:00 – 17:00 και κάθε Κυριακή 10:00 – 17:00 .
Διάρκεια : 42 ώρες

  • Ωτοβελονισμός 

Κάθε Σάββατο στις 10:00 – 16:00 και κάθε Κυριακή 10:00 – 16:00 .
Διάρκεια : 36 ώρες

  • Μελισσοβελονισμός 

Κάθε Σάββατο στις 17:00 – 21 00 και κάθε Κυριακή 17:00 – 21:00 .
Διάρκεια : 24 ώρες

  • Βεντούζες moxa-gua sha

Σάββατο στις 10:00 – 17 00 και κάθε Κυριακή 10:00 – 17:00
Διάρκεια : 14 ώρες

  • Αισθητικός Βελονισμός

Σάββατο στις 10:00 – 17 00 και κάθε Κυριακή 10:00 – 17:00 Διάρκεια : 14 ώρες

  • Ψηλάφηση Μεσημβρινών  

Σάββατο στις 10:00 – 17 00 και κάθε Κυριακή 10:00 – 17:00

Διάρκεια : 14 ώρες

  • Βιολογικό ρολόι        

Σάββατο στις 10:00 – 17 00 και κάθε Κυριακή 10:00 – 17:00

Διάρκεια :14 ώρες

  • 5 στοιχεία Βελονισμός  

Σάββατο στις 10:00 – 17 00 και κάθε Κυριακή 10:00 – 17:00

Διάρκεια : 14 ώρες

  • Συνταγές Βοτάνων για βελονιστές       

Σάββατο στις 10:00 – 17 00 και κάθε Κυριακή 10:00 – 17:00

Διάρκεια : 14 ώρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

-Για την απόκτηση Διπλώματος 5elements στον Κινέζικο Βελονισμό απαιτείται η ολοκλήρωση και των 3 κύκλων βελονισμού ( Α’ , Β’ και Γ΄ κύκλου Κινέζικου Βελονισμού) και Ιατρικά, Διάγνωση, Διατροφή, Βεντουζοθεραπεία –Θερμοθεραπεία –Gua Sha.

-Για την απόκτηση Διπλώματος από την Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής στον Κινέζικο Βελονισμό είναι απαραίτητα τα παραπάνω, καθώς και τα μαθήματα :  Ανάγνωση κειμένων του Ιπποκράτη και Γαληνού και σύνδεση με Π.Κ.Ι,  Κινέζικη Βοτανοθεραπεία, Ανάλυση νόσων με βάση τη Δυτική ιατρική και Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής. Αυτά τα μαθήματα μπορεί να γίνου και on line.

Τα θέματα έχουν επιλεγεί με στόχους:

α. Εμβάθυνση στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (θέματα όπως: Παράδοξοι Μεσημβρινοί, Ωτοβελονισμός).

β. Εκμάθηση νέων πρακτικών εφαρμογών ( θέματα όπως: Αισθητικός Βελονισμός, Su Jok, balance method Dr Tan,  Ωτοβελονισμός, Μελισσοβελονισμός κ.α ).

 

Σκοπός μας, σε κάθε μια διδακτική ενότητα, είναι να προσφέρουμε στον σπουδαστή μια ολοκληρωμένη γνώση, με θεωρητικά μαθήματα και με πρακτική εξάσκηση, που υλοποιούνται στον χώρο της σχολής μας .
 
Παρέχουμε Βεβαίωση (επίπεδο 1) και Δίπλωμα (επίπεδο 2) μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων ενοτήτων. 
 
Τα τμήματα είναι ολιγομελή και η σχολή μας τηρεί όλους τους κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας.
 
Σημείωση : Ο Βελονισμός ειναι Συμπληρωματίκο Θεραπευτικό Σύστημα
Σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται από Ευρωπαϊκούς φορείς, ως συμπληρωματικά θεραπευτικά συστήματα προσδιορίζονται τα μη αυτοτελή, μη ιατρικά συστήματα, τα οποία μπορούν να υπάρξουν ως συμπληρωματικά μιας άλλης αυτόνομης θεραπείας, και στα οποία δεν ανήκει η δικαιοδοσία της διάγνωσης ή της ιατρικής ευθύνης, ως εκ τούτου είναι δυνατό να ασκούνται από μη γιατρούς.
 
 

Παρακαλώ  επικοινωνήστε  με  την  γραμματεία  μας,  για  να  ενημερωθείτε  για  τις  ημερομηνίες, τις  ώρες και το κόστος  .

Comments are closed.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings