ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η μέθοδος του Master Tung είναι ένα σύστημα κλασσικού βελονισμού με βαθιές ρίζες.

ΚρανιοΙερή

Η μέθοδος του Master Tung είναι ένα σύστημα κλασσικού βελονισμού με βαθιές ρίζες.

Ψυχολογία της Υγείας και Αυτογνωσία για Θεραπευτές

Η μέθοδος του Master Tung είναι ένα σύστημα κλασσικού βελονισμού με βαθιές ρίζες.

Thai Foot Massage

Η μέθοδος του Master Tung είναι ένα σύστημα κλασσικού βελονισμού με βαθιές ρίζες.

Μελισσοθεραπεία

Η μέθοδος του Master Tung είναι ένα σύστημα κλασσικού βελονισμού με βαθιές ρίζες.

Σύστημα Βελονισμού 5 στοιχείων – 5elements Acupuncture in Greek and English

Η μέθοδος του Master Tung είναι ένα σύστημα κλασσικού βελονισμού με βαθιές ρίζες.

Hot Stone Massage

Η μέθοδος του Master Tung είναι ένα σύστημα κλασσικού βελονισμού με βαθιές ρίζες.

Master Tung

Η μέθοδος του Master Tung είναι ένα σύστημα κλασσικού βελονισμού με βαθιές ρίζες.

Bowtech

Είναι μια φυσική, ολιστική και μη επεμβατική μέθοδος θεραπείας.

Αρωματοθεραπεία

Ο σκοπός της διδακτικής αυτής ενότητας
είναι να προσφέρουμε στον σπουδαστή
μια ολοκληρωμένη εικόνα της αρωματοθεραπείας.